För var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad.

Men hur ska de kunna åkalla honom som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på någon som de inte har hört om? Hur ska de höra om ingen förkunnar?

Romarbrevet 10:13–14

Klicka för att fortsätta
Filtrera: