For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?

Paulus' brev til romerne kapittel 10 vers 13 og 14

Klikk for å fortsette
Filter: